Referenssit

Työnohjauksen asiakkaina:


Johto-, esimies- ja työntekijätasoilta mm.:
 • Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupunkien terveydenhuollon, sosiaali- ja opetustoimen yksiköitä
 • HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Valtion laitoksia
 • Yksityisen sektorin suuria, keskisuuria ja pieniä terveys- ja sosiaalialan yrityksiä
 • Eri alojen järjestöjä
 • Eri alojen yrittäjiä
 • Yksityisiä henkilöitä

Asiakaspalautteet:


Johto- ja esimiestaso


 • "Työnohjaaja on tuntunut luotettavalta ja tasapuoliselta. Ilmapiiri on ollut vapautunut. Työnohjauskertaan virittäytymisestä huolehtiminen on ollut hyvä juttu. Hyvää on ollut, että työnohjaaja on antanut keskustelun edetä vapaasti, mutta on sitten kivasti koonnut ne punaiset langat esille."
 • "Olen saanut peilata kokemuksia ja tunteita kollegoiden kanssa. Siitä olen saanut selkeyttä ja voimaa omaan työskentelyyni omassa talossa. Olen ottanut vinkeistä vaarin ja alkanut rajata työtäni enemmän kuin ennen. Tuntuu tuottavan tulosta:)"
 • "Työnohjaaja on taidoillaan ja olemuksellaan luonut osaltaan rauhallista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Työskentelytapa on ollut tilaa antava ja aidosti kuunteleva."
 • "Työnohjaaja on käyttänyt monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja saanut ohjattavat työskentelemään avoimen luottavaisesti. Käytössä on ollut myös pieniä rentoutus- ja keskittymisharjoituksia, joista on hyötyä arjen kiireisissä työtilanteissa."
 • "Ammatillinen itseluottamus on kasvanut"
 • "Työnohjaaja ottaa asiamme todesta."
 • "Prosessin ajan johtajuus ja muutos säilyivät keskeisinä asioina. Ne antoivat mahdollisuuden myös kasvuprosessiin, jota kautta oma johtajuus vahvistuu."
 • "Koettiin, että itsen ja oman työn arvostus lisääntyy jaettaessa kokemuksia. Samoin tietoisuus omasta osaamisesta lisääntyi, mutta myös armon antaminen itselleen ja muille, virheiden ja epätäydellisyyden hyväksymisen tärkeys nousivat esille."
 • "Tunnen, että työnohjauksen keskiössä olen ollut minä itse, esimiehenä."

Työyhteisön ryhmätyönohjaus


 • "Olemme päässeet syvällisesti ja avoimesti käsittelemään työparin yhteistyötä ja sen haasteita. Lähtiessä on aina ollut hyvä tunne siitä, että kyllä tästä selvitään."
 • "Myönteinen ilmapiiri on rohkaissut puhumaan vaikeistakin asioista. Ilmiöiden taakse katsominen on henkilökohtaisesti arvokasta minulle."
 • "Organisaation, projektin ja johdon tuomat paineet on saatu myös hyvin keskusteluun. Tämä on auttanut realistisemmassa suhtautumisessa ja omien rajojen asettamisessa."
 • "Työnohjaus on ollut projektin elämänkaarta hienosti luotaava prosessi."
 • "Työnohjauksessa hyvä tilaisuus reflektoida omaa työntekoa. Yritän pitää huolta omasta työhyvinvoinnista mm. tunnistamalla kehon signaaleja ja tekemällä aikajärjestelyjä".
 • "Työnohjaajan kysymykset hyviä ja sen jälkeen antaa mahdollisuuden miettiä asioita syvemmin."
 • "Työnohjaus on tervetullut katko kiireiseen viikkoon, saa rauhoittua omien ja muiden Ajatusten äärelle."
 • "Joka kerta olen saanut työnohjauksesta jotain uutta mietittävää' omaan työhöni."
 • "Työnohjauksesta olen saanut kannustusta, jota ei juuri muuten saa. Opimme arvostamaan työtämme ja kannustamme muita"
 • "Työnohjaus on antanut työkaluja arkeen, jotka auttavat työssä jaksamista. Olen vienyt taitojani myös asiakkailleni."
 • "Itselleni tämä jakso työnohjauksessa on ollut välttämätön oman jaksamisen suhteen- olen saanut paljon eväitä itselleni."
 • "Työnohjaaja otti vastaan myös hädän ja kriisin"-oli helppo puhua."
 • "Työnohjaus on ollut joka kerta voimaannuttava kokemus."