Tanssiterapia

Tanssiterapiassa liikettä ja tanssia käytetään psykoterapeuttisesti niin, että syntyvä prosessi edistää yksilön fyysistä ja psyykkistä integraatiota. Tanssiterapia voidaan määritellä myös liikkeen psykoterapeuttiseksi käytöksi prosessina, joka edistää yksilön emotionaalista, kognitiivista, sosiaalista ja fyysistä yhdistymistä.

Stanton-Jonesin viisi perusperiaatetta tanssiterapiasta ovat:

1) Mieli ja keho ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Siten yksittäiset muutokset, jotka tapahtuvat liikkumisen tasolla, voivat vaikuttaa koko ihmisen toimintaan. Mielen tapahtumat näkyvät reaktiona kehossa ja taas kehon tapahtumat suorana reaktiona mielessä. Henkilön asennot ja fyysinen olotila heijastavat psyykkistä tilaa.
2) Liikkuminen heijastaa persoonallisuuden osa-alueita. Tämä pitää sisällään psykologiset kehitysprosessit, psykopatologian, yksilöllisyyden ilmaisun ja yksilön sosiaalisen käyttäytymisen.
3) Tanssiterapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde on keskeinen vaikuttava tekijä terapiassa. Tanssiterapeutin ja asiakkaan liikkeen ja puheen kautta luotu suhde tukee ja tekee mahdolliseksi asiakkaan käyttäytymisen muutoksen.
4) Liike voi kuvastaa alitajunnan ilmiöitä samalla tavoin kuin unet, kuvat, sanallinen ilmaisu ja vapaa assosiaatio. Tanssiterapeuttisen prosessin aikana alitajunnan sisällöt ilmenevät liikesymboleina, jolloin niitä voidaan käsitellä myös tietoisen mielen avulla.
5) Luova prosessi yhdistettynä vapaan assosiaation käyttöön liikkeessä, on luonteeltaan terapeuttista. Luova liike sallii yksilön kokea uusia tapoja liikkua, mikä taas tuo uusia kokemuksia maailmassa olemisesta.

Tiedustele puhelimitse tai sähköpostitse
  • Tanssiterapiasta: yksilöt ja ryhmät
  • Tanssiterapiakursseista
  • Tanssiterapiakoulutuksesta
  • Työhyvinvointipäivistä

  • Kouluttaminen: Johdatus psykodynaamiseen tanssi -ja liiketerapiaan, 2op. 11.-15.06.2018 Järjestäjä Helsingin seudun kesäyliopisto.
    Korvaavuus: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vahvistamaa opetusta.
    Tiedustelut Helsingin seudun kesäyliopistosta.