Työnohjaus

(Referenssit)

”Viisaus on tapa pystyä katsomaan asioita uusin silmin”


Työnohjaus tapahtuu ohjattavan / ohjattavien työpaikalla tai työnohjaajan toimitilassa Tikkurilassa.

Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka oleellisin väline on vuorovaikutusprosessi.

Työnohjauksen tavoitteena on edistää ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä. Työnohjaus liittyy läheisesti työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, jaksamiseen ja työn kehittämiseen. Sitä voidaan hyödyntää sekä vaativissa organisaation muutosvaiheissa että laadukkaan perustehtävän toteuttamisessa.

Annan yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Kohderyhminä ovat johto-, esimies- ja työntekijätasot.. Työnohjausryhmän kesto on 1,5 tuntia ja yksilötyönohjaus 45 min. Työnohjauksen frekvenssi on noin 2-4 viikon välein.
Työnohjauksessani huomioin ihmisen kokonaisuuden; mielen ja kehon ja niiden yhteyden.

Yksilöityjä työnohjauksen tavoitteita mm.:


 • Perustehtävän selkiytyminen      
 • Johtajuuden ja esimiehen roolin työstäminen      
 • Työyhteisön vuorovaikutussuhteiden edistäminen      
 • Työntekijän itseään koskevan oivalluskyvyn lisääntyminen      
 • Työntekijän kehitys- ja kasvuprosessin edistäminen      
 • Työsuojelullinen tavoite mm. jaksaminen      
 • Työtyytyväisyyden lisääminen      
 • Asiakasta koskevan oivalluskyvyn lisääminen      
 • Työelämän erilaisten lainalaisuuksien ymmärtäminen      
 • Eri toimialojen ja liikelaitosten tavoitteiden ja arvojen ymmärtäminen      
 • Luovuuden kasvaminen

Työnohjauksessa käytettävät viitekehykset


 • Psykodynaaminen lähestymistapa
 • Konstruktivistinen oppimiskäsitys
 • Voimavarakeskeisyys
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Systeeminen teoria

Työnohjauksen toteutus ja menetelmälliset valmiudet


 • Verbaalityönohjaus prosessityöskentelynä
 • Kinesteettinen, ilmaisullinen työnohjaus
 • Toiminnalliset menetelmät

Käytän vaihtelevasti eri työnohjauksen menetelmiä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Työnohjauksen työskentelyjaksot ovat olleet yhdestä vuodesta noin kuuteen vuoteen.